Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /346 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1190 ze dne 31. 5. 2021

4/346 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/346 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.