Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/405 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1579 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

5/405 16. 9. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ realizované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 596,59 mil. Kč

5/405 16. 9. 2021
2. schvaluje

závazek Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)“ na financování projektové přípravy pro rok 2022-2023 ve výši 22.627 tis. Kč, dle přeloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.