Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/459 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1643 ze dne 30.8.2021

5/459 16. 9. 2021
1. schvaluje

„Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2021 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

5/459 16. 9. 2021
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   upravit výši maximálních oprávněných provozních nákladů na rok 2021 a nenavýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a uzavřít s žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    navýšit a upravit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

5/459 16. 9. 2021
3. rozhodlo

stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů na rok 2021 organizacím dle přílohy č. 8 tohoto usnesení s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.