Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/678 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

7/678 16. 3. 2022
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, na nový název Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2022

7/678 16. 3. 2022
2. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

7/678 16. 3. 2022
3. vydává

 

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.