Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/823 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

8/823 16. 6. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/823 16. 6. 2022
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.