Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4448 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4448 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Černá louka s.r.o., IČO 26879280, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu E-Mobilita, cesta k soběstačnosti 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4448 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Černá louka s.r.o., IČO 26879280, na realizaci projektu E-Mobilita, cesta k soběstačnosti 2023 v maximální výši 50 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 2. 2023 do dne 31. 3. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/4448 6. 2. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 50 tis. Kč

61/4448 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5           

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

 50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.