Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4766 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4766 20. 3. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

29,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

29,24 tis. Kč

64/4766 20. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

4.371,79 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

4.371,79 tis. Kč

64/4766 20. 3. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ s časovou použitelností 1.1.2023 – 31.12.2023 o částku 360.000 Kč

64/4766 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

360,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

360,00 tis. Kč

64/4766 20. 3. 2023
5. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení 

64/4766 20. 3. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

84,75 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

o

84,75 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.