Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4799 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4799 20. 3. 2023
1. rozhodla

navýšit peněžní prostředky vyčleněné v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2023-2024 o částku 292.800 Kč

64/4799 20. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

292,80 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2321 -

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

o

766,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2321 -

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

o

1.059,00 tis. Kč

64/4799 20. 3. 2023
3. rozhodla

navýšit peněžní prostředky vyčleněné v rámci dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2023 o částku 220.200 Kč

64/4799 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

220,20 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

594,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

814,70 tis. Kč

64/4799 20. 3. 2023
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o 1.199.340 Kč

64/4799 20. 3. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1.199,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3745 -

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

o

199,34 tis. Kč

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

155,00 tis. Kč

Celkem

o

354,34 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

845,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.