Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/5012 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3015 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/5012 9. 5. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekt operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 2.287.605 Kč

67/5012 9. 5. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání, organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 2.287.605 Kč (reg. číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003615) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

67/5012 9. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.287.606 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

2.287.606 Kč

67/5012 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

376.198 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

376.198 Kč

67/5012 9. 5. 2023
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Obnova movitého majetku škol a školských zařízení“ o částku 800.000 Kč

67/5012 9. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

800.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

800.000 Kč

67/5012 9. 5. 2023
7. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, ve výši 800.000 Kč, s účelovým určením na pořízení a instalaci zdvihací plošiny pro handicapované osoby v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

67/5012 9. 5. 2023
8. schvaluje

prodloužení časové použitelnosti účelových prostředků na pořízení dílů na sestavení nákladního automobilu pro výuku autoškoly a na související výdaje v rámci akce "Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje" ve výši 4.235.000 Kč organizaci Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, a to z „1. 5. 2022 do 30. 6. 2023“ na „1. 5. 2022 do 31. 12. 2023“

67/5012 9. 5. 2023
9. souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek ve výši 580.000 Kč na realizaci projektu „Robotická učebna - ROBVOSKOP“ z kapitoly Podpora regionů 2023 od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, organizací Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, a přijetím nadačního příspěvku dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.