Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/5014 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/5014 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

67/5014 9. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Bruslařský klub Ostrava, z.s., IČO 66739659, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Slavnostní akce ke 100. výročí členství ČKS v Mezinárodní bruslařské unii“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „12. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023

c)    Handicap Sport Club Moravia z. s., IČO 01260596, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportovců s hendikepem v paralympijském sportu boccia“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   Severomoravský tenisový svaz, IČO 05249163, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česko-polský pohár přátelství regionů MSK a Slezského vojvodství v tenise v kategorii mladšího a staršího žactva 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

67/5014 9. 5. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Bruslařský klub Ostrava, z.s., IČO 66739659, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Handicap Sport Club Moravia z. s., IČO 01260596, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Severomoravský tenisový svaz, IČO 05249163, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

67/5014 9. 5. 2023
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadateli Česká asociace armwrestlingu, z.s., IČO 61392472, ve výši 170.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství české republiky v armwrestlingu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

67/5014 9. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

50.000 Kč

67/5014 9. 5. 2023
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 50.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.