Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5456 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4689 ze dne 6.3.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

75/5456 7. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Kulturní aktivity“ ve výši 112.000 Kč pro organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/5456 7. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 112.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Národopisná kolekce Jiřiny Králové – podklady pro katalog“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

75/5456 7. 8. 2023
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ ve výši 230.000 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

75/5456 7. 8. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 230.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu katalog k výstavě „Ve znamení černého kříže“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

75/5456 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

     342 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

342 tis. Kč

75/5456 7. 8. 2023
6. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy“ o částku 10.347 Kč

75/5456 7. 8. 2023
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 10.347,11 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Přírodovědné lekce a vycházky", s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy“

75/5456 7. 8. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

10.347 Kč        

a

snižují

běžné výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

10.347 Kč        

75/5456 7. 8. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace IČO 00096296, o částku 250.000 Kč účelově určenou na marketingové služby, prezentační předměty a propagační materiály, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.