Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 75/5471 ze dne 7. 8. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4403 ze dne 16. 1. 2023

č. 65/4818 ze dne 3. 4. 2023

č. 72/5307 ze dne 26. 6. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

75/5471 7. 8. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 2.850 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

75/5471 7. 8. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o částku 2.850 tis. Kč na celkovou výši 4.190 tis. Kč účelově na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace

75/5471 7. 8. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.850 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2.850 tis. Kč

75/5471 7. 8. 2023
4. schvaluje

úpravu závazných ukazatelů na rok 2023 účelově určených na vytvoření konektorů v rámci podpory kybernetické bezpečnosti pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

75/5471 7. 8. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

189,45 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

189,45 tis. Kč

75/5471 7. 8. 2023
6. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o převod části poskytnutých finančních prostředků na neinvestiční výdaje do fondu investic v rámci realizovaného projektu REACT-EU výzvy č. 100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

75/5471 7. 8. 2023
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o 239.128,87 Kč na celkovou výši 193.498,95 Kč na kofinancování projektu „Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě“ realizovaného v rámci REACT-EU výzvy č. 100

75/5471 7. 8. 2023
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o 239.128,87 Kč na celkovou výši 4.465.007,96 Kč na kofinancování projektu „Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě“ realizovaného v rámci REACT-EU výzvy č. 100

75/5471 7. 8. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

239,13 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

239,13 tis. Kč

75/5471 7. 8. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

69,92 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

69,92 tis. Kč

75/5471 7. 8. 2023
11. rozhodla

poskytnout ocenění Moravskoslezského kraje vítězkám a finalistkám jednotlivých kategorií ankety Moravskoslezská sestra 2023 v souhrnné maximální hodnotě 140 tis. Kč, a to vítězce hlavní kategorie v hodnotě 30 tis. Kč, vítězkám jednotlivých kategorií v hodnotě 20 tis. Kč a ostatním finalistkám v hodnotě 3 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.