Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5692 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5692 4. 9. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

1,22 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

1,22 tis. Kč

77/5692 4. 9. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

492,02 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

492,02 tis. Kč

77/5692 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

500,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.