Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5709 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5709 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu

77/5709 4. 9. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Beskydská šachová škola z.s., IČO 49562517, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace hráčů a hráček BŠŠ na MS, ME, MEU“, s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 30. 11. 2023

b)   **********, ve výši 36.500 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace dětí na Mistrovství Evropy v šachu“; s časovou použitelností od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023

c)    Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s., IČO 22730575, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora ACK Stará Ves nad Ondřejnicí“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   SK K2 z.s., IČO 22691600, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Cílové šerpy - klíčenka B7“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023

e)    SK Vítkovice 1926 - Ridera, z.s., IČO 01826531, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora projektu NTA - národní tenisová akademie“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023

f)     USK JUDO Ostrava, z. s., IČO 17796351, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzdělávání dětí a dorostu“; s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

77/5709 4. 9. 2023
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s., IČO 48003336, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vybavení fotbalových hřišť přenosnými tréninkovými bránami a fotbalovými střídačkami 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5709 4. 9. 2023
4. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)      Beskydská šachová škola z.s., IČO 49562517, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s., IČO 22730575, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   SK K2 z.s., IČO 22691600, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    SK Vítkovice 1926 - Ridera, z.s., IČO 01826531, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     USK JUDO Ostrava, z. s., IČO 17796351, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s., IČO 48003336, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

77/5709 4. 9. 2023
5. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s., IČO 05580421, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Běhej lesy Bílá“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Nadační fond Českého volejbalového svazu, IČO 14122634, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celostátní finále minivolejbalu"; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    **********, ve výši 148.980 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa v reiningu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   SKV BONATRANS Bohumín z.s., IČO 22664921, ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „58 MVC Bohumína"; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

77/5709 4. 9. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s výročím 140 let od založení školy v rámci akce „Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce – příspěvkové organizace MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „XI. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce (Malíř-natěrač)“ s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, o částku 57.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací soutěže Moravskoslezský matematický šampionát; s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 30. 11. 2023

77/5709 4. 9. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

15.390 Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

430.000 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a  mládeže

o

15.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

245.390 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

15.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

200.000 Kč

77/5709 4. 9. 2023
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 445.390 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.