Nové zprávy z Moravskoslezského kraje https://www.msk.cz/ RSS kanál hlavních zpráv z webu Moravskoslezského kraje. ID kategorií: 1855 = Hlavní zprávy, 1897 a 1991 = Doprava a chytrý region, 1913 = Zdravotnictví, 1903 = Životní prostředí, 1890 = Školství, 1919 = Sociální oblast, 1801 = Vztahy s veřejností. 1855 Z našeho kraje udělat „popelnici“ nenecháme, vzkazuje kraj ministerstvu https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/z-naseho-kraje-udelat-_popelnici_-nenechame--vzkazuje-kraj-ministerstvu-126299/ Moravskoslezský kraj nepřipustí, aby se jakkoliv zhoršilo ovzduší v regionu. 126299 1855 Evropská unie si uvědomuje, že se Moravskoslezský kraj mění https://www.msk.cz/cz/verejnost/evropska-unie-si-uvedomuje--ze-se-moravskoslezsky-kraj-meni-126189/ Pozitivní dojmy si odvážejí z dvoudenní návštěvy Moravskoslezského kraje zástupci Evropské komise. 126189 1855 Lidé mohou do konce února nominovat výjimečné osobnosti, ale i společensky odpovědné organizace, firmy či obce https://www.msk.cz/cz/verejnost/lide-mohou-do-konce-unora-nominovat-vyjimecne-osobnosti--ale-i-spolecensky-odpovedne-organizace--firmy-ci-obce-125760/ Přihlásit svou společnost, obec nebo nominovat osobnost je možné do konce února 2019. 125760 1855 Moravskoslezský kraj a Povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/moravskoslezsky-kraj-a-povodi-odry-hledaji-zpusob--jak-minimalizovat-nasledky-extremniho-sucha-nebo-povodni-126141/ 126141 1897 Dostavba prodloužené Rudné v Ostravě je o další krok blíž https://www.msk.cz/cz/doprava/dostavba-prodlouzene-rudne-v-ostrave-je-o-dalsi-krok-bliz-126021/ 126021 1913 Pacienti se srdečními chorobami mají v třinecké nemocnici nové moderní oddělení https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/pacienti-se-srdecnimi-chorobami-maji-v-trinecke-nemocnici-nove-moderni-oddeleni-125934/ 125934 1913 Moravskoslezský kraj koordinuje opatření kvůli spalničkám https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/moravskoslezsky-kraj-koordinuje-opatreni-kvuli-spalnickam-125908/ 125908 1903 Z našeho kraje udělat „popelnici“ nenecháme, vzkazuje kraj ministerstvu https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/z-naseho-kraje-udelat-_popelnici_-nenechame--vzkazuje-kraj-ministerstvu-126299/ 126299 1903 Moravskoslezský kraj a Povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/moravskoslezsky-kraj-a-povodi-odry-hledaji-zpusob--jak-minimalizovat-nasledky-extremniho-sucha-nebo-povodni-126141/ 126141 1890 Hokejové zlato ze zimní evropské olympiády mládeže https://www.msk.cz/cz/skolstvi/hokejove-zlato-ze-zimni-evropske-olympiady-mladeze-126293/ 21. února 2019 126293 1890 Normativy pro soukromé školství 2019 https://www.msk.cz/cz/skolstvi/normativy-pro-soukrome-skolstvi-2019--126285/ 126285 1890 Krajská metodika rozpisu přímých výdajů na rok 2019 https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-metodika-rozpisu-primych-vydaju-na-rok-2019-126268/ 126268 1890 Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 https://www.msk.cz/cz/skolstvi/oceneni-pedagogickych-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-u-prilezitosti-dne-ucitelu-v-roce-2019-126200/ 126200 1890 Kalibr cup 2019 https://www.msk.cz/cz/skolstvi/kalibr-cup-2019-126194/ 126194 1919 Krajské dotace usnadní život lidem s autismem a zkvalitní pečovatelskou službu https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/krajske-dotace-usnadni-zivot-lidem-s-autismem-a-zkvalitni-pecovatelskou-sluzbu-126142/ 126142 1919 Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Zámek Dolní Životice https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/konkurzni-rizeni-na-obsazeni-vedouciho-pracovniho-mista-reditele-reditelky-prispevkove-organizace-kraje-zamek-dolni-zivotice-125949/ 125949 1919 Pozvánka na divadelní dílny Putovní laboratoře divadelní praxe https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/pozvanka-na-divadelni-dilny-putovni-laboratore-divadelni-praxe-125926/ 125926 1919 Kraj dostal od státu na financování sociálních služeb o téměř 100 milionů více, přesto to nestačí https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/kraj-dostal-od-statu-na-financovani-socialnich-sluzeb-o-temer-100-milionu-vice--presto-to-nestaci-125910/ 125910 1919 Moravskoslezský kraj podporuje domácí péči https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/moravskoslezsky-kraj-podporuje-domaci-peci-125907/ 125907 1801 Kalendárium akcí na 8. kalendářní týden https://www.msk.cz/cz/verejnost/kalendarium-akci-na-8--kalendarni-tyden--57958/ (18. – 24. února 2019) 57958 1801 Evropská unie si uvědomuje, že se Moravskoslezský kraj mění https://www.msk.cz/cz/verejnost/evropska-unie-si-uvedomuje--ze-se-moravskoslezsky-kraj-meni-126189/ 126189 1801 Zástupci Evropské komise míří na Ostravsko a Karvinsko https://www.msk.cz/cz/verejnost/zastupci-evropske-komise-miri-na-ostravsko-a-karvinsko-126139/ 126139 1801 Krajští radní navštívili Klimkovice. Setkali se se starosty, zástupci lázní a vozíčkářů https://www.msk.cz/cz/verejnost/krajsti-radni-navstivili-klimkovice--setkali-se-se-starosty--zastupci-lazni-a-vozickaru-126140/ 126140 1801 V kraji vznikl nový Moravskoslezský pakt zaměstnanosti https://www.msk.cz/cz/verejnost/v-kraji-vznikl-novy-moravskoslezsky-pakt-zamestnanosti-126004/ 126004