Nové zprávy z Moravskoslezského kraje https://www.msk.cz/ RSS kanál hlavních zpráv z webu Moravskoslezského kraje. ID kategorií: 1855 = Hlavní zprávy, 1897 a 1991 = Doprava a chytrý region, 1913 = Zdravotnictví, 1903 = Životní prostředí, 1890 = Školství, 1919 = Sociální oblast, 1801 = Vztahy s veřejností. 1855 Muzeum Novojičínska získalo hlavní cenu Gloria Musaealis 2017 za výstavu o lese https://www.msk.cz/cz/kultura/muzeum-novojicinska-ziskalo-hlavni-cenu-gloria-musaealis-2017-za-vystavu-o-lese-115200/ Prestižní ocenění získalo muzeum za výstavu Říše prastará, mocná i zkrocená. 115200 1855 Lidé se na Festivalu bezpečnosti seznámí s prací záchranářů https://www.msk.cz/cz/verejnost/lide-se-na-festivalu-bezpecnosti-seznami-s-praci-zachranaru-115401/ Ve středu 30. května se představí nejnovější technika záchranářů, armády a policie. 115401 1855 Oslavy 100 let vzniku Československa v Darkovičkách https://www.msk.cz/cz/verejnost/oslavy-100-let-vzniku-ceskoslovenska-v-darkovickach-115186/ Historická i soudobá armádní technika, ukázky urputných bojů a také dynamické ukázky profesionální české armády a záložáků se po dvou letech vrátily do Areálu československého opevnění v Darkovičkách. 115186 1855 Osobností Moravskoslezského kraje se stal politický vězeň Luděk Eliáš https://www.msk.cz/cz/verejnost/osobnosti-moravskoslezskeho-kraje-se-stal-politicky-vezen-ludek-elias-114880/ Hejtman kraje předal tradiční Ceny za společenskou odpovědnost. 114880 1897 Jízdní řády Karvinsko a Orlovsko https://www.msk.cz/cz/doprava/jizdni-rady-karvinsko-a-orlovsko-115046/ Jízdní řády linkové osobní dopravy platné od 10. 6. 2018 115046 1897 Moravskoslezský kraj kontroluje, jak kvalitně firmy opravují silnice. Zpřísní podmínky dalších tendrů https://www.msk.cz/cz/doprava/moravskoslezsky-kraj-kontroluje--jak-kvalitne-firmy-opravuji-silnice--zprisni-podminky-dalsich-tendru-114671/ 114671 1897 Upozornění pro dopravce: Prokázání finanční způsobilosti https://www.msk.cz/cz/doprava/upozorneni-pro-dopravce:-prokazani-financni-zpusobilosti-114338/ 114338 1913 Den rodiny v karvinské nemocnici https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/den-rodiny-v-karvinske-nemocnici-114858/ 114858 1913 Startuje anketa Moravskoslezská sestra 2018 https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/startuje-anketa-moravskoslezska-sestra-2018-113786/ 113786 1903 Konání chovatelské přehlídky trofejí v roce 2018 https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/konani-chovatelske-prehlidky-trofeji-v-roce-2018-114913/ 114913 1903 18. ročník konference „ODPADY 21“ https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/18--rocnik-konference-_odpady-21_-114905/ 114905 1903 Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společností BorsodChem MCHZ. Pomůže zlepšit vzduch v regionu https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/moravskoslezsky-kraj-uzavrel-dobrovolnou-dohodu-se-spolecnosti-borsodchem-mchz--pomuze-zlepsit-vzduch-v-regionu-114753/ 114753 1903 Celokrajská konference koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje – 7. a 8. 6. 2018 https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/celokrajska-konference-koordinatoru-evvo-moravskoslezskeho-kraje-_-7--a-8--6--2018-114222/ 114222 1903 Informace o nebezpečí v okolí objektů Třinecké železárny, Energetika Třinec a Linde Gas https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/informace-o-nebezpeci-v-okoli-objektu-trinecke-zelezarny--energetika-trinec-a-linde-gas-113937/ 113937 1890 Pozvánka na akci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji – Platforma Setkání ŠPP https://www.msk.cz/cz/skolstvi/pozvanka-na-akci-projektu-podpora-inkluze-v-moravskoslezskem-kraji-_-platforma-setkani-spp-114878/ 114878 1890 3. ročník dne zdraví na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě https://www.msk.cz/cz/skolstvi/3--rocnik-dne-zdravi-na-vyssi-odborne-skole-zdravotnicke-v-ostrave-114859/ 114859 1890 Autotronici ze Střední školy technických oborů Havířov-Šumbark pracovali v Anglii! https://www.msk.cz/cz/skolstvi/autotronici-ze-stredni-skoly-technickych-oboru-havirov-sumbark-pracovali-v-anglii!-114758/ 114758 1890 Pedagog opavského gymnázia převzal prestižní cenu https://www.msk.cz/cz/skolstvi/pedagog-opavskeho-gymnazia-prevzal-prestizni-cenu-114757/ 114757 1890 Den Země a Den mláďat v Opavě https://www.msk.cz/cz/skolstvi/den-zeme-a-den-mladat-v-opave-114750/ 114750 1919 Moravskoslezský kraj přivítal účastníky mezinárodní konference s názvem Sociální podnikání – podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/moravskoslezsky-kraj-privital-ucastniky-mezinarodni-konference-s-nazvem-socialni-podnikani-_-podpora-zamestnanosti-a-regionalniho-rozvoje-115123/ 115123 1919 Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu roz https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-zpusobu-roz-115010/ 115010 1919 Moravskoslezský kraj poděkoval lidem, kteří pečují o své blízké https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/moravskoslezsky-kraj-podekoval-lidem--kteri-pecuji-o-sve-blizke-114676/ 114676 1919 Domov Jistoty je po rekonstrukci, život seniorů se zkvalitní https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/domov-jistoty-je-po-rekonstrukci--zivot-senioru-se-zkvalitni-114280/ 114280 1801 Lidé se na Festivalu bezpečnosti seznámí s prací záchranářů https://www.msk.cz/cz/verejnost/lide-se-na-festivalu-bezpecnosti-seznami-s-praci-zachranaru-115401/ 115401 1801 Oslavy 100 let vzniku Československa v Darkovičkách https://www.msk.cz/cz/verejnost/oslavy-100-let-vzniku-ceskoslovenska-v-darkovickach-115186/ 115186 1801 Kalendárium https://www.msk.cz/cz/verejnost/kalendarium-57958/ Kalendárium akcí na 21. kalendářní týden (21. – 27. května 2018) 57958 1801 Osobností Moravskoslezského kraje se stal politický vězeň Luděk Eliáš https://www.msk.cz/cz/verejnost/osobnosti-moravskoslezskeho-kraje-se-stal-politicky-vezen-ludek-elias-114880/ Hejtman kraje předal tradiční Ceny za společenskou odpovědnost. 114880 1801 Návštěvu Moravskoslezského kraje zahájil prezident republiky na krajském úřadu https://www.msk.cz/cz/verejnost/navstevu-moravskoslezskeho-kraje-zahajil-prezident-republiky-na-krajskem-uradu-114852/ 114852