Školství v Moravskoslezském kraji

ilustrační obrázek
Seznam škol a školských zařízení Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č.…
ilustrační obrázek
Přehled studijních a učebních oborů Přehled oborů vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
ilustrační obrázek
Pracovní příležitosti ve školství Nabídka Přihlášení pro právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zadání volného místa Přehled…
ilustrační obrázek
Přijímací řízení Informace - přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné…
ilustrační obrázek
Krajská stipendia Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo…
ilustrační obrázek
Maturitní zkouška Nová maturita Státní maturita - informace MŠMT Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo…
ilustrační obrázek
Přípravné třídy základní školy Seznam příspěvkových organizací s přípravnými třídami základní školy Dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb.,…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání a profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji Nabídka dalšího vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji v okresech: Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový…
ilustrační obrázek
Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince V souladu s ustanovením § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka DVPP ve školách v MSK (formát MS Excel; velikost 24 kB) Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za…
ilustrační obrázek
Školská poradenská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují standardní poradenské…
ilustrační obrázek
Školy zřizující školní poradenské pracoviště Na vybraných školách v kraji byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy.…
ilustrační obrázek
Seznam škol zřizujících ŠPP k 1. 1. 2016 Okres Bruntál Základní školy   funkce telefon 1. ZŠ Vrbno pod Pradědem, Školní…
ilustrační obrázek
Polské národnostní školství v Moravskoslezském kraji Nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce definují Listina základních práv a svobod a zákon…
frame-scrollup