Mládež a sport

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Prevence rizikového chování u dětí a mládeže Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů v Moravskoslezském kraji - volnočasové aktivity dětí a mládeže Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, které se zabývají problematikou rizikového…
ilustrační obrázek
Dokumenty z oblasti tělovýchovy a sportu Zákon o podpoře sportu Národní program rozvoje sportu pro všechny Evropská charta sportu Bílá kniha o sportu Koncepce státní podpory…
ilustrační obrázek
Příklady dobré praxe škol s oceněním ENVOFILM Přehlídka byla určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje. Jednalo se o první…
ilustrační obrázek
11. krajská konference k prevenci rizikového chování 11. krajská konference se opět těšila velkému zájmu posluchačů z řad školních metodiků prevence, výchovných poradců či ředitelů…
ilustrační obrázek
10. krajská konference k prevenci rizikového chování 10. krajskou konferenci poprvé podpořilo také MŠMT díky podpoře systémového krajského projektu "Bezpečnější školy v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
9. krajská konference k prevenci rizikového chování První říjnový týden proběhl devátý ročník krajské konference k prevenci
Prezentace přednášek včetně programu: Program 9. krajské konference Aktuální informace…
ilustrační obrázek
8. krajská konference prevence rizikového chování 8. krajská konference prevence rizikového chování proběhla opět ve frýdlantských Malenovicích.
Program 8. krajské konference Andrea Matějková - Aktuální informace z oblasti prevence…
ilustrační obrázek
Realizované projekty z fondů EU - oblast mládeže a sportu Všichni referenti pracující v oblasti mládeže a sportu se aktivně podílejí na vyhledávání výzev z EU, a tím možnosti získávání…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů na organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, které se zabývají problematikou rizikového…
ilustrační obrázek
Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence rizikového chování Stránka obsahuje stěžejní strategické a legislativní opory ve věcech prevence rizikového chování u dětí…
ilustrační obrázek
Environmentální výchova v oblasti školství Moravskoslezský kraj řeší problematiku  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle Akčního plánu Koncepce EVVO…
ilustrační obrázek
Soutěže a přehlídky V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol,…
ilustrační obrázek
Sport V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj tělovýchovy a sportu, včetně podpory handicapovaných sportovců, dále na dotační politiku…
ilustrační obrázek
Volnočasové aktivity pro děti a mládež V této rubrice naleznete informace zabývajících se mimoškolní zájmovou činností dětí a mládeže. Referenta pro volný čas dětí a…
ilustrační obrázek
frame-scrollup