Mládež a sport

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Prevence rizikového chování u dětí a mládeže Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů organizací, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, působící v Moravskoslezském kraji, které se…
ilustrační obrázek
Dokumenty z oblasti tělovýchovy a sportu Publikace Sport v Moravskoslezském kraji (2019) (formát pdf, velikost 9 MB) Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025 Zákon…
ilustrační obrázek
Příklady dobré praxe škol s oceněním ENVOFILM Přehlídka byla určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje. Jednalo se o první…
ilustrační obrázek
Další informace k soutěžím a přehlídkám V této sekci naleznete informace, které byly vystaveny aktualitách a jsou stále platné. Juniorský maraton 2019 Jedná se o největší…
ilustrační obrázek
Doporučení Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k organizaci soutěží V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, uzavřením škol a školských zařízení, zajišťováním péče o děti…
ilustrační obrázek
12. krajská konference k primární prevenci rizikového chování Dvoudenní konference byla realizována pod záštitou pana náměstka hejtmana Mgr. Stanislava Folwarczneho, za podpory Moravskoslezského kraje a…
ilustrační obrázek
Finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže Oblast volného času dětí a mládeže je finančně podporována jak rozpočty územních samospráv, státním rozpočtem, tak i z rozpočtu…
ilustrační obrázek
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a…
ilustrační obrázek
Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025 Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025
ilustrační obrázek
11. krajská konference k prevenci rizikového chování 11. krajská konference se opět těšila velkému zájmu posluchačů z řad školních metodiků prevence, výchovných poradců či ředitelů…
ilustrační obrázek
10. krajská konference k prevenci rizikového chování 10. krajskou konferenci poprvé podpořilo také MŠMT díky podpoře systémového krajského projektu "Bezpečnější školy v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
9. krajská konference k prevenci rizikového chování První říjnový týden proběhl devátý ročník krajské konference k prevenci
Prezentace přednášek včetně programu: Program 9. krajské konference Aktuální informace…
ilustrační obrázek
8. krajská konference prevence rizikového chování 8. krajská konference prevence rizikového chování proběhla opět ve frýdlantských Malenovicích.
Program 8. krajské konference Andrea Matějková - Aktuální informace z oblasti prevence…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů na organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, které se zabývají problematikou rizikového…
ilustrační obrázek
Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence rizikového chování Stránka obsahuje stěžejní strategické a legislativní opory ve věcech prevence rizikového chování u dětí…
ilustrační obrázek
Environmentální výchova v oblasti školství Moravskoslezský kraj řeší problematiku  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle Akčního plánu Koncepce EVVO…
ilustrační obrázek
Soutěže a přehlídky V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol,…
ilustrační obrázek
Sport V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj tělovýchovy a sportu, včetně podpory handicapovaných sportovců, dále na dotační politiku…
ilustrační obrázek
Volnočasové aktivity pro děti a mládež V této rubrice naleznete informace zabývajících se mimoškolní zájmovou činností dětí a mládeže. Referenta pro volný čas dětí…
frame-scrollup