Krizové řízení

ilustrační obrázek
Legislativa Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv…
ilustrační obrázek
Krizový štáb kraje Krizový štáb byl zřízen jako pracovní orgán hejtmana k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu…
ilustrační obrázek
Bezpečnostní rada kraje Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.
Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady…
ilustrační obrázek
Oddělení pro krizové řízení je začleněno v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do odboru kancelář hejtmana kraje. Oddělení vykonává činnost jak v…
ilustrační obrázek
Krizové řízení v Moravskoslezském kraji Organizační celky krizového řízení v Moravskoslezském kraji A. Orgány krizového řízení s působností na území…
ilustrační obrázek
Krizové stavy Krizovou situací je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné…
ilustrační obrázek
HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
se řídí zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové…
ilustrační obrázek
Obnova území se řídí zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou…
ilustrační obrázek
Obrana státu Národní systém reakce na krize Národní systém reakce na krize (NSRK) je chápán jako nosný, řídící program nevojenského…
ilustrační obrázek
Užitečné odkazy Krizové řízení Vláda ČR Úřad vlády ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo obrany ČR Správa státních hmotných rezerv…
frame-scrollup