Silniční hospodářství

Mapa - silniční síť na území Moravskoslezského kraje
Silniční síť na území Moravskoslezského kraje Stávající silniční komunikační systém na území Moravskoslezského kraje se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E75)…
Stavíme a modernizujeme pro vás
Stavíme a modernizujeme pro vás Prostřednictvím nové mapové aplikace lze vyhledat krajem realizované stavby spolufinancované z evropských finančních prostředků…
smlouva - malá
Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb Koncem měsíce září byla uzavřena Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a…
Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě…
Paragraf
Správce silnic II. a III. třídy Identifikační údaje správce pozemních komunikací v majetku Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj, jako vlastník silnic II. a III. třídy, zveřejňuje ve smyslu…
frame-scrollup