Potřebuji si vyřídit

Stanice technické kontroly
Stanice technické kontroly Práva a povinnosti stanice technické kontroly upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel…
Přehled činností odboru dopravy
Přehled činností odboru dopravy a chytrého regionu Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje měla a má doprava. V rámci krajského úřadu vykonává působnost…
Profesní osvědčení
Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění V souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel…
Akreditovaná školicí střediska, střediska bezpečné jízdy
Akreditovaná školicí střediska, střediska bezpečné jízdy Stav ke dni 25. září 2020.
Seznam akreditovaných školících středisek Ev.…
frame-scrollup