Strategické dokumenty a projekty

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
Akční plán protihlukových opatření Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem…
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
Akční hlukový plán aglomerace Ostrava V souladu s legislativou proběhlo 3. kolo hlukového mapování. Na základě dodaných podkladů ze strany…
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezský kraj svou polohou na křižovatce dopravních tahů, charakterem území s intenzivní urbanizací a polycentrickým uspořádáním…
Plán dopravní obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb.,…
TEN-T
Transevropská dopravní síť (TEN-T) Zásadní význam pro evropské hospodářství má doprava. Bez dobrého spojení nemůže Evropa růst ani prosperovat. Nová evropská politika…
TEN-T
Požadavky kraje na další rozvoj sítě TEN-T které naplňují koncepční záměry rozvoje páteřní sítě dálkových a mezistátních komunikací na území kraje: A. v hlavní…
CityElefant na přejezdu
Rozvoj železniční infrastruktury Rada kraje usnesením č. 26/1985 ze dne 15. 10. 2013 schválila záměry Moravskoslezského kraje při rozvoji dopravní…
Cyklisti
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Vážení přátelé, dovolte nám, poděkovat vám všem, kterým koncepční stanovisko našeho kraje k problematice cyklistické…
Vlak - Mošnov, Ostrava airport
Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava Cílem kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava je zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón…
BESIP a Dopravní soutěž mladých cyklistů
Aktivity BESIP v kraji Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích…
ilustrační obrázek
Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - grafická část Grafické přílohy dokumentu Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje
ilustrační obrázek
Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje Studie zabývající se úrovní dopravní infrastruktury a návazných dopravních služeb na území Moravskoslezského kraje. Cílem je navrhnout…
Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 „Chytřejší kraj“
frame-scrollup