Voda

Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – Omezování rizika povodní
Základní informace a legislativa Území Moravskoslezského kraje náleží k povodí Odry a z malé části (1,6 %) k povodí Moravy. Většinu území Moravskoslezského kraje…
Povodňová ochrana
Povodňová ochrana Povodňový plán Moravskoslezského kraje Povodňový plán je dokument, který mimo jiné obsahuje způsob zajištění včasných a…
Plánování v oblasti vod
Plánování v oblasti vod Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti…
Vodovody a kanalizace
Vodovody a kanalizace Zásobování vodou Města a obce Moravskoslezského kraje jsou zásobována pitnou vodou převážně z veřejných vodovodů, procento napojení…
frame-scrollup