Ovzduší

Základní informace a legislativa
Základní informace a legislativa Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Potřeba vzduchu je…
Závazná stanoviska a povolení provozu včetně žádostí
Závazná stanoviska a povolení provozu včetně žádostí Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy…
Náležitosti žádostí o závazné stanovisko a povolení provozu
Náležitosti žádostí o závazné stanovisko a povolení provozu Náležitosti žádosti o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Náležitosti…
komíny
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
smog
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko
Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace Za jakých podmínek lze čerpat dotaci na výměnu starého neekologického kotle?
komín
Smogové situace Co to je a jak vzniká? Co to je teplotní inverze? Jakým způsobem se chovat? Co je vhodné př nastalé smogové situaci? Negativní…
kotel
Zákonodárná iniciativa Dne 20. 6. 2013 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v souladu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích…
Mapka znečištění
Ovzduší a zdraví Ovzduší a zdraví (1. část) - prach Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě…
frame-scrollup