Ovzduší

Základní informace a legislativa
Základní informace a legislativa Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Potřeba vzduchu je…
Závazná stanoviska a povolení provozu včetně žádostí
Závazná stanoviska a povolení provozu včetně žádostí Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy…
Náležitosti žádostí o závazné stanovisko a povolení provozu
Náležitosti žádostí o závazné stanovisko a povolení provozu Náležitosti žádosti o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Náležitosti…
komíny
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
smog
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko
OZP
Dotační program Ozdravné pobyty ...pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ: Podmínky dotačního programu pro děti předškolního věku Podmínky…
ilustrační obrázek
Informace o požadavcích krajského úřadu na zpřísnění specifických emisních limitů Informace o požadavcích krajského úřadu na zpřísnění specifických emisních limitů při vydávání závazných stanovisek a povolení…
Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace Za jakých podmínek lze čerpat dotaci na výměnu starého neekologického kotle?
komín
Smogové situace Co to je a jak vzniká? Co to je teplotní inverze? Jakým způsobem se chovat? Co je vhodné př nastalé smogové situaci? Negativní…
kotel
Zákonodárná iniciativa Dne 20. 6. 2013 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v souladu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích…
Mapka znečištění
Ovzduší a zdraví Ovzduší a zdraví (1. část) - prach Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě připravila…
ilustrační obrázek
Závazná stanoviska a povolení provozu, včetně žádostí Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná krajským úřadem po 1. 9. 2012 a žádosti o tato stanoviska a povolení.
Vyhledávání je možné dle kritérií, uvedených v názvech dokumentů - tj. datum…
frame-scrollup