Posuzování vlivů - EIA, SEA

Základní informace a legislativa
Základní informace a legislativa Vymezené záměry a koncepce, jejich provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí podléhají posouzení vlivů na životní…
Projednávané záměry
Projednávané záměry V současné době jsou projednávány tyto záměry, podléhající posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.,…
EIA/SEA – informace o posuzovaných aktivitách
EIA/SEA – informace o posuzovaných aktivitách Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí kromě jiného ukládá příslušnému úřadu povinnost zveřejňovat informace…
frame-scrollup