Rozvoj sociálních služeb

ilustrační obrázek
Odborná i laická veřejnost má možnost připomínkovat návrhy krajských strategických dokumentů v oblasti sociální Odborná i laická veřejnost má možnost připomínkovat návrhy 4 krajských strategických dokumentů: 1. návrh Střednědobého plánu…
ilustrační obrázek
Plánování sociálních služeb Základní pojmy plánování rozvoje sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb…
ilustrační obrázek
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Registrace sociálních služeb Informace pro poskytovatele Informace pro žadatele Formuláře k registraci sociálních služeb Kontaktními osobami,…
ilustrační obrázek
Modely sociálních služeb Modely sociálních služeb byly zpracovány v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“,…
ilustrační obrázek
Právní předpisy, vztahující se ke kvalitě sociálních služeb Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod Zákon č. 108/2006 Sb., o…
Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány…
ilustrační obrázek
Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok…
ilustrační obrázek
Analýza inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2009 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2009 TYP INSPEKCE POČET…
ilustrační obrázek
Zápis z 28. jednání PS pro financování Zápis z 28. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 27. jednání PS pro financování Zápis z 27. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 26. jednání PS pro financování Zápis z 26. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 29. jednání Řídící skupiny konaného dne 9. 4. 2018 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Martina…
ilustrační obrázek
Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Systém slouží pro účely poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.
Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl vytvořen v rámci…
ilustrační obrázek
Příspěvkové organizace zřizované krajem Název, sídlo Statutární zástupce, kontakt Druh poskytované sociální služby Centrum psychologické pomoci, příspěvková…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
frame-scrollup