Rozvoj sociálních služeb

ilustrační obrázek
Jak se zapojit do přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje? Moravskoslezský kraj na základě usnesení Rady kraje č. 73/6635 ze dne 4. 11. 2019 a v souladu s ustanovením § 39b, odst. (1) Vyhlášky…
ilustrační obrázek
Plánování sociálních služeb Základní pojmy plánování rozvoje sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb…
ilustrační obrázek
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Registrace sociálních služeb Informace pro poskytovatele Informace pro žadatele Formuláře k registraci sociálních služeb nalaznete na odkazu…
ilustrační obrázek
Modely sociálních služeb Modely sociálních služeb byly zpracovány v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“,…
Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány…
ilustrační obrázek
Informace pro poskytovatele Vážení poskytovatelé sociálních služeb, A. níže jsou uvedené dva FORMULÁŘE, které jsou vhodným nástrojem pro hlášení změn…
ilustrační obrázek
Informace pro poskytovatele sociálních služeb k termínu pro podávání žádostí aktualizace krajské sítě Blíží se termín pro podávání žádostí o aktualizaci parametrů stanovených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (krajská síť).
Termín: 1. – 30. 9. 2019 Žádost musí být podána na formuláři, který obsahuje…
ilustrační obrázek
Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok…
ilustrační obrázek
Analýza inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2009 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2009 TYP INSPEKCE POČET…
ilustrační obrázek
Zápis z 28. jednání PS pro financování Zápis z 28. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 27. jednání PS pro financování Zápis z 27. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 26. jednání PS pro financování Zápis z 26. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 29. jednání Řídící skupiny konaného dne 9. 4. 2018 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Martina…
ilustrační obrázek
Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 36 Krajské sítě sociálních služeb Rada kraje na své schůzi dne 24.9. 2019 schválila usnesením č. 70/6430 Aktualizaci č.…
ilustrační obrázek
Informace pro žadatele A. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI Žádost o registraci poskytovatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu. Je-li…
ilustrační obrázek
Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 35 Krajské sítě sociálních služeb Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 12.9. 2019 schválilo usnesením č. 13/1637 …
ilustrační obrázek
Příspěvkové organizace zřizované krajem Název, sídlo Statutární zástupce, kontakt Druh poskytované sociální služby Centrum psychologické pomoci, příspěvková…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Zápisy z jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (PS pro financování)
ilustrační obrázek
Formuláře k registracím sociálních služeb Formuláře pro registraci sociálních služeb
ilustrační obrázek
Evidence zdravotnických zařízení lůžkové péče Evidence zdravotnických zařízení lůžkové péče poskytující sociální služby podle § 52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních…
frame-scrollup