Rozvoj sociálních služeb

ilustrační obrázek
Plánování sociálních služeb Základní pojmy plánování rozvoje sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb…
ilustrační obrázek
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Registrace sociálních služeb Informace pro poskytovatele Informace pro žadatele Formuláře k registraci sociálních služeb nalaznete na odkazu…
Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány…
ilustrační obrázek
Informace pro poskytovatele Vážení poskytovatelé sociálních služeb, A. níže jsou uvedené dva FORMULÁŘE, které jsou vhodným nástrojem pro hlášení změn…
ilustrační obrázek
Informace pro žadatele A. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI Žádost o registraci poskytovatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu. Je-li…
ilustrační obrázek
Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 27 Krajské sítě sociálních služeb Rada kraje na své schůzi dne 25. 9. 2018 schválila Aktualizaci č. 27 Krajské sítě…
ilustrační obrázek
Příspěvkové organizace zřizované krajem Název, sídlo Statutární zástupce, kontakt Druh poskytované sociální služby Centrum psychologické pomoci, příspěvková…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Formuláře k registracím sociálních služeb Formuláře pro registraci sociálních služeb
ilustrační obrázek
Evidence zdravotnických zařízení lůžkové péče Evidence zdravotnických zařízení lůžkové péče poskytující sociální služby podle § 52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních…
frame-scrollup