Rozvoj sociálních služeb

ilustrační obrázek
Plánování sociálních služeb Základní pojmy plánování rozvoje sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb…
ilustrační obrázek
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Registrace sociálních služeb Informace pro poskytovatele Informace pro žadatele Formuláře k registraci sociálních služeb Kontaktními osobami,…
ilustrační obrázek
Modely sociálních služeb Modely sociálních služeb byly zpracovány v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“,…
ilustrační obrázek
Právní předpisy, vztahující se ke kvalitě sociálních služeb Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod Zákon č. 108/2006 Sb., o…
Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány…
ilustrační obrázek
Zápis z 21. jednání PS protidrogové prevence Zápis z jednání Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen „pracovní skupina“), konaného…
ilustrační obrázek
Zápis z 47. jednání PS strategie integrace ze dne 29.11.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 49. jednání PS strategie integrace ze dne 21.2.2020 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 48. jednání PS strategie integrace ze dne 17.1.2020 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 46. jednání PS strategie integrace ze dne 8.11.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 45. jednání PS strategie integrace ze dne 24.10.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 44. jednání PS strategie integrace ze dne 1.3.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 43. jednání PS strategie integrace ze dne 5.10.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Jana…
ilustrační obrázek
Zápis z 42. jednání PS strategie integrace ze dne 29.6.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin,…
ilustrační obrázek
Zápis z 41. jednání PS strategie integrace ze dne 18.5.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Mgr. Vendula…
ilustrační obrázek
Zápis z 40. jednání PS strategie integrace ze dne 13.4.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Mgr. Jan Mochťák,…
ilustrační obrázek
Zápis z 39. jednání PS strategie integrace ze dne 19.5.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Romana…
ilustrační obrázek
Zápis z 38. jednání PS strategie integrace ze dne 24.3.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Romana…
ilustrační obrázek
Zápis z 37. jednání PS strategie integrace ze dne 13.1.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Mgr.…
ilustrační obrázek
Zápis z 36. jednání PS strategie integrace ze dne 11.11.2016 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Mgr. Hana Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Mgr.…
ilustrační obrázek
Zápis ze 13. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 11. 12. 2018 Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová, Anna Hamelová,…
ilustrační obrázek
Zápis ze 12. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 18. 10. 2018 Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová, Anna…
ilustrační obrázek
Zápis ze 11. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 3. 10. 2018 Přítomni: Romana Bélová, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová,  Hosté: Eva Žváčková, Gabriela…
ilustrační obrázek
Zápis ze 10. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 18. 6. 2018 Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová, Anna…
ilustrační obrázek
Zápis ze 9. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 12. 6. 2017 Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Pavlína Hloušková, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Milena…
ilustrační obrázek
Zápis ze 7. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 14. 11. 2017 Přítomni: Romana Bélová, Daniel Cieślar, Pavlína Hloušková, Anna Hrachovcová, Martina Chlápková, Kateřina Krčmářová, Darja Kuncová,…
ilustrační obrázek
Zápis ze 6. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 19. 10. 2017 Přítomni: Daniel Cieślar, Lenka Holková, Anna Hrachovcová, Martina Chlápková, Kateřina Krčmářová, Darja Kuncová, Zuzana Sklářová,…
ilustrační obrázek
Zápis ze 51.jednání PS pro kvalitu konaného dne 6. března 2020 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Romana Bélová, Martina Chlápková, Dagmar…
ilustrační obrázek
Zápis ze 8. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 6. 2. 2018 Přítomni: Romana Bélová, Jana Plačková, Jiří Drastík, Lenka Holková, Kateřina Krčmářová, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Petr Surovka,…
ilustrační obrázek
Zápis ze 50.jednání PS pro kvalitu konaného dne 22. listopadu 2018 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Účastnili se: Romana Bélová, Miroslava Chodurová,…
ilustrační obrázek
Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2010 Vyhodnocení inspekcí kvality sociálních služeb za rok…
ilustrační obrázek
Analýza inspekcí kvality sociálních služeb za rok 2009 Přehled o inspekcích kvality sociálních služeb uskutečněných v roce 2009 TYP INSPEKCE POČET…
ilustrační obrázek
Zápis z 28. jednání PS pro financování Zápis z 28. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 27. jednání PS pro financování Zápis z 27. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 26. jednání PS pro financování Zápis z 26. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Zápis z 29. jednání Řídící skupiny konaného dne 9. 4. 2018 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Martina…
ilustrační obrázek
Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Systém slouží pro účely poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.
Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl vytvořen v rámci…
ilustrační obrázek
Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 41 Krajské sítě sociálních služeb Rada kraje na své schůzi dne 22. 6. 2020 schválila usnesením…
ilustrační obrázek
Zápis z 34. jednání PS obcí Datum a místo konání: 8. 12. 2016, předsálí zastupitelstva kraje, KÚ MSK Přítomni: Lenka Galiová, Adéla Skarková, Daniela…
ilustrační obrázek
Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 40 Krajské sítě sociálních služeb Rada kraje na své schůzi dne 18. 5. 2020 schválila usnesením…
ilustrační obrázek
Zápis z 33. jednání PS obcí Datum a místo konání: 19. 5. 2016, Centrum psychologické pomoci, Ostrava Přítomni: Adéla Skarková, Daniela Susíková, Iveta…
ilustrační obrázek
Příspěvkové organizace zřizované krajem Název, sídlo Statutární zástupce, kontakt Druh poskytované sociální služby Centrum psychologické pomoci, příspěvková…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
frame-scrollup