Sociálně-právní ochrana dětí

ilustrační obrázek
Sociálně-právní ochrana dětí Co je sociálně právní ochrana dětí? Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj…
ilustrační obrázek
Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a zákonem č.…
ilustrační obrázek
Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kdo by měl zažádat o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí? Ta fyzická nebo právnická osoba, která chce…
ilustrační obrázek
Publikace vydané Moravskoslezským krajem
Výroční zprávy, dokumenty samosprávy Územní plány Životní prostředí Cestovní…
ilustrační obrázek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, kterým je i Krajský úřad…
ilustrační obrázek
Odborná pomoc V případě potřeby odborné pomoci se mohou občané obrátit také na Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, které…
ilustrační obrázek
Kontakty na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Adresa Telefon Bílovec Městský úřad Bílovec, odbor sociálních věcí,…
ilustrační obrázek
Kampaň Dejme dětem rodinu Podpora a propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem…
ilustrační obrázek
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právní úprava občanského zákoníku v § 971 odstavec 2 určuje, že v případě, že rodiče nemohou z vážných…
frame-scrollup