Sociálně-právní ochrana dětí

ilustrační obrázek
Sociálně-právní ochrana dětí Co je sociálně právní ochrana dětí? Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj…
ilustrační obrázek
Náhradní rodinná péče Osvojení Nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 (dále jen "NOZ") se vydal cestou posílení ochrany osvojovaného…
ilustrační obrázek
Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kdo by měl zažádat o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí? Ta fyzická nebo právnická osoba, která chce…
ilustrační obrázek
Publikace vydané Moravskoslezským krajem
Výroční zprávy, dokumenty samosprávy Územní plány Životní prostředí Cestovní…
ilustrační obrázek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, kterým je i Krajský úřad…
ilustrační obrázek
Odborná pomoc V případě potřeby odborné pomoci se mohou občané obrátit také na Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, které…
ilustrační obrázek
Kontakty na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Adresa Telefon Bílovec Městský úřad Bílovec, odbor sociálních věcí,…
ilustrační obrázek
Kampaň Dejme dětem rodinu Propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“, do níž je…
ilustrační obrázek
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právní úprava nového občanského zákoníku v § 971 odstavec 2 určuje, že v případě, že rodiče nemohou…
frame-scrollup