Volené orgány kraje

ilustrační obrázek
Zastupitelstvo kraje Nejbližší 2. zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 17. prosince 2020 od 9 hodin…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje Rada kraje na své 1. schůzi konané dne 5.11.2020 schválila následující termíny konání schůzí rady v měsících listopad - prosinec…
ilustrační obrázek
Rada kraje Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Hejtman kraje Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich…
ilustrační obrázek
Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje Číslo Název s odkazem na text Účinnost 2/2020 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje ročník 2020 ročník 2019 ročník 2018 ročník 2017 ročník 2016 ročník 2015 ročník 2014 ročník…
ilustrační obrázek
Volební období 2020–2024 - výstupy z jednání rady kraje Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je zveřejněna upravená…
ilustrační obrázek
Výbory zastupitelstva kraje Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/12 zřídilo tyto výbory zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Komise rady kraje Rada kraje na své 1. schůzi konané dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/4 zřídila tyto komise rady kraje: Komise bezpečnostní a pro…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2020 Částka 2 Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 9699 kB) Rozesláno dne 10. listopadu 2020 1.Nařízení…
ilustrační obrázek
Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 11. ročník Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019 Slavnostní vyhlášení výsledků: 9.…
ilustrační obrázek
Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva kraje Číslo zasedání: 14 Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu Datum a hodina konání: 12. 12. 2019 od 8:55…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v měsících leden - říjen 2020 13. leden 27. leden 10. únor 17. únor 2. březen 23. březen 6. duben 20. duben 4. květen 18. květen 1. červen 22. červen 20.…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2019 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 25 MB) Rozesláno dne 7. listopadu 2019 4.Nařízení…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v roce 2019 8. leden 29. leden 12. únor 26. únor 11. březen 26. březen 9. duben 30. duben 14. květen 28. květen 11. červen 25. červen 16.…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2018 Částka 4 Celý obsah Částky 4 ve formátu PDF (velikost 23 MB) Rozesláno dne 6. prosince 2018 6. Nařízení…
ilustrační obrázek
Výstupy z jednání zastupitelstva Z důvodu ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2017 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 1816 kB) Rozesláno dne 9. listopadu 2017 3. Nařízení…
ilustrační obrázek
Volební období 2016–2020 - výstupy z jednání rady kraje Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je zveřejněna upravená…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2016 Částka 6 Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 5 MB) Rozesláno dne 19. prosince…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2015 Částka 2 Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 14 MB) Rozesláno dne 14. prosince 2015 1 Nařízení…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2014 Částka 2 Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 1522 kB) Rozeslána dne…
ilustrační obrázek
Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2013 Částka 4 Celý obsah Částky 4 ve formátu PDF (velikost 2446 kB) Rozeslána dne 16. prosince 2013 17. Nařízení…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2012 Částka 4 Celý obsah Částky 4 ve formátu PDF (velikost 3608 kB) Rozeslána dne 2. listopadu 2012 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2011 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 13 MB) Rozeslána dne 26. července 2011 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2010 Částka 1 Rozesláno dne 2. dubna 2010 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 612 kB) …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2009 Částka 1 Rozesláno dne 15. dubna 2009 Celý obsah částky 1 ve formátu PDF (velikost 2826 kB) Nařízení…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2008 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 1021 kB) Rozesláno dne 22. února 2008 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2007 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 1566 kB) Rozesláno dne 25. ledna 2007 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2006 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 765 kB) Rozesláno dne 3. března 2006 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2005 Částka 1 Rozesláno dne 8. března 2005 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 1432 kB) …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2004 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 982 kB) Rozesláno dne 26. ledna 2004 …
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2003 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 237 kB) Rozesláno dne 28. února 2003 1. Obecně…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2002 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 1022 kB) Rozeslána dne…
frame-scrollup