Volené orgány kraje

ilustrační obrázek
Zastupitelstvo kraje Zastupitelstvo kraje projednalo na svém zasedání dne 12. září 2019 předložené materiály. Závěry jednání zastupitelstva jsou…
ilustrační obrázek
Rada kraje Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Hejtman kraje Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich…
ilustrační obrázek
Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje Číslo Název s odkazem na text Účinnost 3/2019 Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní památky Štramberk a o…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje ročník 2019 ročník 2018 ročník 2017 ročník 2016 ročník 2015 ročník 2014 ročník 2013 ročník…
ilustrační obrázek
Výbory zastupitelstva kraje Výbor finanční (počet členů: 15) předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) Výbor kontrolní (počet…
ilustrační obrázek
Komise rady kraje Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém (počet členů: 15) předseda: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v měsících leden - říjen 2020 27. leden 10. únor 24. únor 2. březen 23. březen 6. duben 20. duben 4. květen 18. květen 1. červen 22. červen 20. červenec 17.…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2019 Částka 2 Celý obsah Částky 2 ve formátu PDF (velikost 9 MB) Rozesláno dne 31. července 2019 3. Nařízení…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v roce 2019 8. leden 29. leden 12. únor 26. únor 11. březen 26. březen 9. duben 30. duben 14. květen 28. květen 11. červen 25. červen 16.…
ilustrační obrázek
Komise organizační předseda: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje (ANO 2011) členové: Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2018 Částka 4 Celý obsah Částky 4 ve formátu PDF (velikost 23 MB) Rozesláno dne 6. prosince 2018 6. Nařízení…
ilustrační obrázek
Výstupy z jednání zastupitelstva Z důvodu ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2017 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 1816 kB) Rozesláno dne 9. listopadu 2017 3. Nařízení…
ilustrační obrázek
Volební období 2016–2020 - výstupy z jednání rady kraje Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2016 Částka 6 Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 5 MB) Rozesláno dne 19. prosince…
ilustrační obrázek
Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 10. ročník Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 Slavnostní vyhlášení výsledků: 15.…
ilustrační obrázek
Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode…
ilustrační obrázek
Výbor pro tělovýchovu a sport předseda: Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Lenka Brzyszkowská, členka zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Výbor pro kulturu a památky předsedkyně: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Jitka Hanusová,…
ilustrační obrázek
Výbor sociální předsedkyně: Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (ODS) členové: Ing. Lenka Fojtíková, členka…
ilustrační obrázek
Výbor pro životní prostředí a zemědělství předseda: Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM)…
ilustrační obrázek
Výbor zdravotní a preventivní péče předseda: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: MVDr. Barbora Jelonková, členka…
ilustrační obrázek
Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj předseda: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro národnostní menšiny předsedkyně: Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Výbor kontrolní předseda: Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) členové: Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Výbor finanční předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)…
ilustrační obrázek
Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch předseda: Mgr. Radek Kaňa (ODS) členové: Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) Marian Bojko, člen…
ilustrační obrázek
Komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje předseda: Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise pro občany se zdravotním postižením předsedkyně: Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Komise investiční předseda: Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise legislativní předseda: Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS) členové: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém předseda: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje…
frame-scrollup