Úřední deska

ilustrační obrázek
Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016…
ilustrační obrázek
Portál služeb krajského úřadu Návody na řešení nejdůležitějších životních situací
ilustrační obrázek
Povinné informace Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
ilustrační obrázek
Seznam platných certifikátů Seznam platných certifikátů
ilustrační obrázek
Veřejné zakázky - profil zadavatele Aktivní profily zadavatele využívané Moravskoslezským krajem: Národní elektronický nástroj (NEN) PROEBIZ Neaktivní profil zadavatele…
ilustrační obrázek
Úřední deska krajského úřadu Elektronická úřední deska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona…
ilustrační obrázek
Úřední hodiny Úřední hodiny pro veřejnost pondělí, středa 8:00 - 17:00 úterý, čtvrtek 8:00 - 14:30 …
ilustrační obrázek
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb. Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor dopravy a chytrého regionu Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Deliktní správní…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor sociálních věcí Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Odvolací řízení ve…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor školství, mládeže a sportu Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Hodnocení ředitelů…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor územního plánování a stavebního řádu Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Poskytování…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Vedení správního…
ilustrační obrázek
Zpracování osobních údajů - Odbor právní a organizační Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování Příprava podkladů a…
ilustrační obrázek
Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Čl. IZákladní ustanovení Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona…
ilustrační obrázek
Seznam hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy) Regionální a ekonomický rozvoj Dokumenty o rozvoji kraje Marketingová strategie cestovního ruchu Školství, mládeže…
frame-scrollup