Finance kraje

ilustrační obrázek
Rating kraje Mezinárodní rating kraje udělený agenturou Moody's Investors Service na úrovni A1 s výhledem stabilním.
Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je…
ilustrační obrázek
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje…
ilustrační obrázek
Rozpočet Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.…
ilustrační obrázek
Rozpočtová opatření 2020 Usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 bylo radě kraje svěřeno v roce 2020 provádění…
ilustrační obrázek
Účetní závěrky Přehled účetních závěrek za léta 2012–2020 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).
Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými…
ilustrační obrázek
Závěrečné účty Přehled závěrečných účtů kraje za léta 2001–2019
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně…
frame-scrollup