Finance kraje

ilustrační obrázek
Krajský rozpočet na příští rok je připraven, občané se k němu mohou vyjádřit S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským…
ilustrační obrázek
Rating kraje Aktualizace mezinárodního ratingu kraje zpracovaná agenturou Moody´s Investors Service.
Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je…
ilustrační obrázek
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční…
ilustrační obrázek
Rozpočet Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při…
ilustrační obrázek
Rozpočtová opatření 2018 Usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 bylo radě kraje svěřeno v roce 2018 provádění…
ilustrační obrázek
Účetní závěrky Přehled účetních závěrek za léta 2012–2018 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).
Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými…
ilustrační obrázek
Závěrečné účty Přehled závěrečných účtů kraje za léta 2001–2017
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně…
frame-scrollup