Finance kraje

ilustrační obrázek
Krajský rozpočet na příští rok je připraven. „Visí“ na webu a úřední desce, lidé se k němu mohou vyjádřit S jak velkým balíkem peněz bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Kolik pošle školám, nemocnicím a dalším krajským…
ilustrační obrázek
Rating kraje Aktualizace mezinárodního ratingu kraje zpracovaná agenturou Moody´s Investors Service.
Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je…
ilustrační obrázek
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje…
ilustrační obrázek
Rozpočet Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.…
ilustrační obrázek
Rozpočtová opatření 2019 Usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 bylo radě kraje svěřeno v roce 2019 provádění…
ilustrační obrázek
Účetní závěrky Přehled účetních závěrek za léta 2012–2019 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).
Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými…
ilustrační obrázek
Závěrečné účty Přehled závěrečných účtů kraje za léta 2001–2018
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně…
frame-scrollup