Dokumenty a statistiky

ilustrační obrázek
Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019-2020 Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019-2020 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která…
ilustrační obrázek
Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018 Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018-2019 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která…
ilustrační obrázek
Aktualizace Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která byla vytvořena pro nastavení…
ilustrační obrázek
Statut Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Moravskoslezský kraj (dále též jen „kraj“) zřizuje účelově určený peněžní fond s…
ilustrační obrázek
Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017 Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která…
ilustrační obrázek
Statistika návštěvnosti Moravskoslezského kraje z hlediska cestovního ruchu pro léta 2012-2017 Statistika návštěvnosti Moravskoslezského kraje z hlediska cestovního ruchu sledující vývoj v Moravskoslezském kraji od roku 2012 do…
ilustrační obrázek
Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015 Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu řízení cestovního ruchu na…
ilustrační obrázek
Průzkum potřeb firem z hlediska přepravy z Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava Moravskoslezský kraj rozhodl nechat provést hlubší průzkum potřeb významných tuzemských a zahraničních firem působících v…
ilustrační obrázek
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je zpracována jako střednědobý strategický dokument,…
ilustrační obrázek
Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020 V souvislosti s přípravami ČR i Moravskoslezského kraje na nové programovací období EU 2014+ se Moravskoslezský kraj rozhodnul aktualizovat…
ilustrační obrázek
Průzkum spokojenosti zahraničních investorů v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj uskutečnila v roce 2011 průzkum mezi zahraničními investory, kteří mají své provozy v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj Výstavba výrobního závodu společnosti Hyundai v Nošovicích je největší průmyslovou investicí v Moravskoslezském kraji od roku 1989, a to…
ilustrační obrázek
Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji Studie Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji (dále také „Studie“) byla zpracována za účelem zmapování situace v…
ilustrační obrázek
Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji Za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji zpracovala Agentura pro regionální rozvoj Studii Mapování…
ilustrační obrázek
Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským krajem v letech 2005–2012 Jako každý kraj, má i ten Moravskoslezský své brownfieldy, které jsou historicky spojené zejména se změnou politické a hospodářské…
ilustrační obrázek
Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje Tato analýza byla realizována v rámci projektu "Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality",…
ilustrační obrázek
Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace Strukturální fondy EU přispívají k rozvoji regionů ČR již osmým rokem. Za tuto dobu byla podpořena řada projektů, větší část…
ilustrační obrázek
Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji Za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji zpracovala Agentura pro regionální rozvoj Studii Mapování…
ilustrační obrázek
Seminář Možnosti investičních pobídek a plánované změny do budoucna 29. května 2013 proběhl v prostorách krajského úřadu seminář, kde specialisté z agentury CzechInvest ve spolupráci…
ilustrační obrázek
Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání V pondělí 11. 6. 2012 proběhla v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava konference na…
ilustrační obrázek
Vyhodnocení koncepce SEA Marketingové strategie - Průvodní text - veřejné projednání "Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013" Pod následujícími…
ilustrační obrázek
Odborné informace Marketingová strategie Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko -…
ilustrační obrázek
Dokumenty Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského…
frame-scrollup