Aktuality

ilustrační obrázek
Seminář na téma „ Aplikace Cochemského modelu do praxe“ Ve čtyřech městech pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje semináře pro odbornou veřejnost na téma „Aplikace Cochemského…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj zrekonstruoval v Ostravě komunikaci v rámci projektu Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, reg. č.…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj se prezentoval v magazínu Evropské komise Panorama magazine, který vydává Evropská komise, se zaměřuje na evropskou regionální politiku, regionální rozvoj a strukturální fondy.…
Co přinesl studentům a učitelům mezinárodní projekt CIVEEL?
ilustrační obrázek
2. místo v anketě Osobnost eGovernmentu za rok 2019 pro Moravskoslezský kraj Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem informatiky realizuje několik projektů z oblasti elektronizace veřejné…
ilustrační obrázek
Projekt RESOLVE – prezentace akcí z oblasti udržitelné dopravy Akční plán je jedním z klíčových výstupů projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon…
ilustrační obrázek
Školy v Moravskoslezském kraji mají nové učebny a rozvoj škol pokračuje – předložily se další žádosti o podporu Do konce roku 2018 ukončil Moravskoslezský kraje celkem 5 projektů z oblasti škoství za více než 85 milionů korun. Zapojené školy…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj zrekonstruoval dva silniční úseky v rámci projektu Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. OZ Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ…
ilustrační obrázek
Projekt RESOLVE - Import workshop se zaměřením na udržitelnou mobilitu Jednou z klíčových aktivit projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing…
ilustrační obrázek
Pozvánka na Dny evropského dědictví na hradu Hukvaldy Dne 9.9.2018 se na hradu Hukvaldy uskuteční Dny evropského dědictví. Tato akce se bude konat od 11 do 15 hodin a její součástí bude křest…
ilustrační obrázek
Projekt RESOLVE – průzkumy mezi obyvateli na téma udržitelná mobilita a nakupování Ve statutárních městech Ostrava a Opava probíhal do konce června 2018 mezi obyvateli tazatelský průzkum týkající se dopravy a…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj pořídí pro Záchrannou službu Systém pomoci na vyžádání Moravskoslezský kraj uzavřel dne 31. 5. 2018 smlouvu na vytvoření Systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu…
ilustrační obrázek
Další peníze z Evropské unie podpoří školství v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj realizuje prostřednictvím odboru evropských projektů celkem již 11 projektů z oblasti školství.…
ilustrační obrázek
RESOLVE - Od poznávání k plánování Projekt RESOLVE, spolufinancovaný z operačního programu INTERREG EUROPE, který je zaměřen na udržitelnou dopravu obyvatel a…
ilustrační obrázek
Jednotný personální a mzdový systém bude s finanční podporou EU Moravskoslezský kraj prostřednictvím odboru evropských projektů, jenž se zaměřuje na přípravu a realizaci aktivit, které mohou být…
ilustrační obrázek
Projekt RESOLVE (Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb) vstupuje již do svého čtvrtého semestru Projekt RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj získá dotaci na všechny předložené projekty z oblasti školství V roce 2016 předložil Moravskoslezský kraj celkem 6 žádostí o podporu z oblasti školství do výzev vyhlášených Ministerstvem pro…
ilustrační obrázek
Dotazníkové šetření v rámci projektu RESOLVE na téma Udržitelná mobilita a nakupování Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s.,…
ilustrační obrázek
Kraj získal další ocenění v souvislosti s projektem kybernetické bezpečnosti Odborný garant a bezpečnostní manažer projektu Moravskoslezského kraje „Realizace kybernetických opatření podle zákona o…
ilustrační obrázek
Proces elektronizace veřejné správy bude pokračovat i v následujícím období Moravskoslezský kraj pokračuje v elektronizaci veřejné správy a v rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a…
ilustrační obrázek
Projekt, který posílí kybernetickou bezpečnost krajského úřadu, byl doporučen k financování Moravskoslezský kraj průběžně reaguje na všechna potenciální rizika také v kybernetickém prostoru elektronické komunikace. Odbor…
ilustrační obrázek
Návrh architektury ICT Moravskoslezského kraje oceněn prvním místem Dne 21. listopadu 2016 proběhlo v Praze vyhlášení ankety „Egovernment The Best 2016”, v rámci níž jsou každoročně…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj předložil 5 žádostí o podporu s cílem rozvíjet odborné a přírodovědné vzdělávání V průběhu října a listopadu 2016 předložil odbor evropských projektů celkem 5 žádostí o podporu na projekty z oblasti…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj jako první požádal o dotaci na podporu kybernetické bezpečnosti Moravskoslezský kraj, jako vůbec první žadatel v Česku, podal na konci září 2016 prostřednictvím odboru evropských projektů žádost…
ilustrační obrázek
Zveme Vás na diskuzní fóra v oblasti sociálních služeb a sociální práce V rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 bylo…
ilustrační obrázek
Projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný Moravskoslezským krajem pomohl hendikepovaným lidem Lidé s hendikepem se přestěhovali do komfortního bydlení v Rýmařově, Vrbně pod Pradědem a Osoblaze.
Díky úspěšné realizaci projektu se 15 klientů nastěhovalo do rekonstruovaného domku…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Archeopark Chotěbuz – II. část“ V rámci projektu, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, „Archeopark Chotěbuz – II. část“ bylo vybudováno…
ilustrační obrázek
MSK podporuje hrdinství, které není vidět Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem, které stále častěji a intenzivněji…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj zrekonstruoval 7 silničních úseků v rámci projektu Silnice 2015 – 7 staveb Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci…
ilustrační obrázek
Projekt Jazykové učebny středních odborných škol byl podpořen dotací ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů Závěrem loňského roku ukončil Moravskoslezský kraj fyzickou realizaci projektu Jazykové učebny středních odborných škol, díky kterému…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj zrekonstruoval silniční úsek mezi Bruntálem a Mezinou Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice II/452 Bruntál - Mezina“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj usiluje o zvýšení kvality výkonu veřejné správy a současně o podporu výcviku jednotek HZS V dubnu předložil Moravskoslezský kraj 7 žádostí o podporu do výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost, která byla…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj zrekonstruoval 4 silniční úseky v rámci projektu Silnice 2014 – III. etapa Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – III. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v…
ilustrační obrázek
V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE III/4785 PRODLOUŽENÁ BÍLOVECKÁ“ BYL VYBUDOVÁN 1,5 KM DLOUHÝ NOVÝ ÚSEK – PŘELOŽKA Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, který je spolufinancován ze strukturálních…
ilustrační obrázek
Věnujeme se i podpoře a rozvoji náhradní rodinné péče Projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“byl v letošním roce schválen k financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když…
ilustrační obrázek
Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava bude slavnostně otevřeno Integrované výjezdové centrum Dne 7. 4. 2016 bude slavnostně otevřeno Integrované výjezdové centrum na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Toto bylo vybudováno…
ilustrační obrázek
Moravskoslezskému kraji byla vyplacena poslední část dotace na nákup sanitních vozů v maximální výši V loňském roce, 30. 11. 2015, ukončil Moravskoslezský kraj realizaci projektu Sanitní vozy a služby e‑Health, reg. č.…
ilustrační obrázek
Úvodní setkání Pracovní skupiny Vzdělávání pro tvorbu KAP v Moravskoslezském kraji V rámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP) se dne 11. 3. 2016 konalo úvodní…
ilustrační obrázek
Realizace projektu ze sociální oblasti Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji zahájena Od března 2016 realizuje Moravskoslezský kraj individuální projekt s názvem „Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji“,…
ilustrační obrázek
Realizace projektu ze sociální oblasti Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK byla MPSV podpořena „Jedná se v pořadí již o třetí úspěšně připravený projekt kraje v oblasti plánování sociálních služeb, který podporuje proces…
ilustrační obrázek
Zlepšujeme podmínky pro osoby s duševním onemocněním Problematika kvality života osob s duševním onemocněním je problematikou, jíž se Moravskoslezský kraj dlouhodobě věnuje a podporuje jí…
ilustrační obrázek
Dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce pomohla zkvalitnit život seniorům Větší komfort a více soukromí získali obyvatelé domova pro seniory na Rooseveltově ulici v Opavě
Díky společné 45 milionové investici Moravskoslezského kraje a švýcarského grantu…
ilustrační obrázek
MPSV podpořilo realizaci dalších tří projektů v sociální oblasti Výběrová komise Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodla o udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a…
ilustrační obrázek
Tvorba Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání MSK je oficiálně zahájena Od 1. 12. 2015 pracuje realizační tým na projektu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
Měníme podmínky pro život zdravotně postiženým lidem Velkokapacitní sociální ústav v zámku Nová Horka opustili poslední klienti
Moravskoslezský kraj uzavřel zámek v Nové Horce pro poskytování sociálních služeb…
ilustrační obrázek
V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE 2014 – V. ETAPA“ BYLY ZREKONSTRUOVÁNY 4 SILNIČNÍ ÚSEKY Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – V. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU…
ilustrační obrázek
Dotace z fondů EU opět pomohly Nová poradna pro pěstounskou péči v Ostravě už slouží veřejnosti.
Dne 23. února 2016 v 10:00 hod. dojde k slavnostnímu otevření Poradny pro pěstounskou…
ilustrační obrázek
V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE 2014 – IV. ETAPA“ BYLY ZREKONSTRUOVÁNY 3 SILNIČNÍ ÚSEKY Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – IV. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU…
ilustrační obrázek
Podporujeme hrdinství, které není vidět Takto je nazvaný projekt, který Moravskoslezský kraj předložil do Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je informovat, vzdělat a…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj podpoří projektem inkluzi Dne 14. 12. 2015 byla do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložena žádost o podporu projektu „Podpora inkluze…
ilustrační obrázek
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání V rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložil Moravskoslezský kraj projekt s názvem „Krajský…
ilustrační obrázek
Nový úsek silnice III/4785 uveden do provozu Moravskoslezský kraj dokončuje projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, který je spolufinancován ze strukturálních…
ilustrační obrázek
Díky úspěšnému projektu předal kraj 21 nových sanitních vozů Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezský kraj v loňském roce využil možnost připravit projekt na pořízení 21 nových sanitních vozidel a zavedení…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj usiluje o intenzivnější podporu náhradní rodinné péče V měsíci listopadu předložil Moravskoslezský kraj do Operačního programu Zaměstnanost žádost o financování projektu „Podpora a…
ilustrační obrázek
Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb V listopadu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách…
ilustrační obrázek
Podpoříme zlepšení kvality služeb pro duševně nemocné V měsíci listopadu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby…
ilustrační obrázek
Podpora služeb sociální prevence prostřednictvím prvního projektu nového programovacího období V měsíci říjnu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Podpora služeb sociální prevence 1“. Projekt je…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj podal první žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Pokud Moravskoslezský kraj uspěje se svým projektem „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, bude…
ilustrační obrázek
Krajský úřad využil prvních dotačních titulů a předložil první projekt do Operačního programu Zaměstnanost Krajský úřad jako moderní zaměstnavatel se dlouhodobě zaměřuje na péči o své zaměstnance, což odpovídá také stanoveným cílům ve…
ilustrační obrázek
Aktuální výzvy a předběžné harmonogramy výzev v rámci programového období EU 2014-2020 V současné chvíli jsou všechny české programy schváleny Evropskou komisí. Na základě toho již některé řídicí orgány první výzvy…
ilustrační obrázek
Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 – spuštěny první výzvy Pro zájemce o realizaci projektů z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko byly spuštěny první výzvy,…
frame-scrollup