Přeshraniční spolupráce

Interreg V-A — Česká republika – Polsko
Výzva v prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, v návaznosti na rozhodnutí…
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ
Zveme Vás na online/prezenční seminář pro příjemce programu INTERREG V-A SK-CZ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako…
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ         Výzvy a semináře: Výzvy 12. výzva na predkladanie…
Interreg V-A — Česká republika – Polsko
Interreg V-A — Česká republika – Polsko Projekt technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR 2018-2020“ reg. č.…
frame-scrollup