Projekty realizované v programovém období 2007-2013

ilustrační obrázek
Projekty z oblasti školství, mládeže a sportu Odbor evropských projektů zajišťoval spolufinancování z evropských finančních zdrojů u projektů za celkem 1.996 mil Kč…
ilustrační obrázek
Projekty ze sociální oblasti V končícím programovém obdobích připravoval odbor evropských projektů projekty za 1.473 mil. Kč (podíl MSK 125 mil. Kč,…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti dopravy Silniční projekty V rámci zlepšení kvality života obyvatel Moravskoslezského kraje byly realizovány projekty v celkové částce…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti zdravotnictví V tomto odvětví byly evropské dotace čerpány na zlepšení přístrojového vybavení krajských nemocnic, rekonstrukce a zateplení budov…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti cestovního ruchu Moravskoslezský kraj realizoval projekty v odvětví cestovního ruchu spolufinancované z evropských finančních zdrojů za cca 223 mil. Kč…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti regionálního rozvoje V oblasti regionálního rozvoje se Moravskoslezský kraj zaměřil zejména na rozvoj spolupráce s přeshraničními partnerskými regiony…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti životního prostředí Na úseku životního prostředí byly v končícím programovém období zrealizovány projekty s celkovými výdaji cca 35 mil. Kč (dotace cca…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti energetických úspor Moravskoslezký kraj se v končícím programovém období zaměřil na snížení energetické náročnosti budov, které jsou v jeho majetku. Při…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti zahraniční spolupráce Moravskoslezský kraj realizoval v období 2007 – 2013 projekty zahraniční spolupráce se svými přeshraničními partnery ze…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti krizového řízení V této oblasti odbor evropských projektů administroval projekty s celkovými výdaji 1761 mld. Kč (podíl dotace 1,561…
ilustrační obrázek
Projekty z oblasti veřejné správy Moravskoslezský kraj dlouhodobě a systematicky pracuje na zkvalitnění a zefektivnění výkonu územní veřejné správy. Za tímto účelem byla…
frame-scrollup