Dotace v kultuře a památkové péči

Program podpory aktivit v oblasti kultury
Program podpory aktivit v oblasti kultury VYHLÁŠEN Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020…
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí VYHLÁŠEN Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na rok 2021 Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020…
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Kulturní akce krajského a nadregionálního významu jsou Moravskoslezským krajem dlouhodobě podporovány nejen finančně, ale také např.…
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru je zaměřena na spolufinancování provozních nákladů…
Regionální funkce knihoven
Regionální funkce knihoven Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování…
frame-scrollup