Dotace v kultuře a památkové péči

Program podpory aktivit v oblasti kultury
Program podpory aktivit v oblasti kultury Dotační program na rok 2020 vyhlášen! Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6453 schválila…
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Dotační program na rok 2020 vyhlášen! Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6450 schválila…
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Kulturní akce krajského a nadregionálního významu jsou Moravskoslezským krajem dlouhodobě podporovány nejen finančně, ale také např.…
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru je zaměřena na spolufinancování provozních nákladů…
Regionální funkce knihoven
Regionální funkce knihoven Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování…
frame-scrollup