Památkový fond

Souhrnný přehled
Souhrnný přehled Kulturní památky Moravskoslezského kraje Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné…
Základní informace
Základní informace Přehled odborů jednotlivých úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči Obec s rozšírenou…
slovenská strela
Národní kulturní památky Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích Památník významného českého buditele a historika 19. století,…
Památkové rezervace a zóny
Památkové rezervace a zóny V Moravskoslezském kraji se nachází celkem tři městské památkové rezervace, dvě vesnické památkové rezervace, 18 městských…
frame-scrollup