Legislativa a strategické dokumenty

ilustrační obrázek
Kultura - legislativa Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb…
ilustrační obrázek
Památková péče - legislativa Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o…
Strategické dokumenty Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2025 (Koncepce knihovnictví na léta…
ilustrační obrázek
Adresář příjemců povinnosti vydavatele nabídnout ke koupi výtisk jím vydané neperiodické publikace dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky…
ilustrační obrázek
Adresář příjemců povinného výtisku neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů Dva povinné výtisky Národní…
ilustrační obrázek
Informace pro vydavatele neperiodických publikací Neperiodickou publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o nepe-riodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…
ilustrační obrázek
Informace o povinnostech dle zákona o audiovizi Povinnosti subjektů v oblasti audiovize vymezuje zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb.,…
ilustrační obrázek
Adresář příjemců povinného výtisku periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých…
ilustrační obrázek
Informace pro vydavatele periodického tisku Periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky reguluje zákon č. 46/2000 Sb., o právech…
frame-scrollup