Co je územní plánování

Úvod
Úvod Územní plánování je nástroj organizace území. Je to činnost, v jejímž rámci je nutno sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce…
Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace
Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Politika územního rozvoje určuje požadavky na rozvoj území v republikových,…
Územně plánovací podklady
Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a ověřují možnosti jeho změn. Územně plánovací podklady…
frame-scrollup