Krajská územně plánovací dokumentace

ilustrační obrázek
Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav) (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského…
Zásady územního rozvoje na mapovém serveru Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje na mapovém serveru Moravskoslezského kraje (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Aplikace umožňuje zobrazit výkresy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako…
ilustrační obrázek
Záměry ZÚR MSK ve znění aktualizace č. 1 2018 (data pro GIS) (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Soubor dat ke stažení obsahuje připravené mapové projekty ve formátu MXD…
Zásady územního rozvoje MSK 2011
Zásady územního rozvoje MSK 2011 platné do 21. 11. 2018 (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu…
ilustrační obrázek
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů ZÚR MSK (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Dne 14. 5. 2019 schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 62/5538 Zásady pro…
frame-scrollup