Krajská územně plánovací dokumentace

ilustrační obrázek
Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 ZÚR MSK Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav) Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského…
Zásady územního rozvoje MSK 2011
Zásady územního rozvoje MSK 2011 Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním…
ilustrační obrázek
ZÚR MSK - informace o místu uložení a možnosti do nich nahlížet První Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením…
frame-scrollup