Mohlo by vás zajímat

DOI
Databáze oprávněných investorů Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje a zveřejňuje databázi oprávněných investorů dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním…
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje (k projednání)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,…
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace Odkaz na zpřístupnění aplikace Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je…
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce (ke stažení)
Moravskoslezský kraj vydal pro širokou veřejnost a zejména pro samosprávu obcí brožuru…
Užitečné odkazy
Užitečné odkazy MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚÚR - Ústav územního rozvoje Brno CAGI - Česká asociace pro geoinformace (MIDAS)…
Základní právní předpisy pro územní plánování
Základní právní předpisy pro územní plánování zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně…
frame-scrollup