Krajské územně plánovací podklady

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje - aktualizace 2015
Územně analytické podklady MSK 2017 (4. úplná aktualizace)
(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Územně analytické podklady (ÚAP)…
Územní studie
Územní studie Krajský úřad pořídil následující územní studie a vložil o nich data do evidence územně plánovací činnosti (dokumenty ke…
Ostatní podklady
Ostatní podklady (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových…
ilustrační obrázek
Územní studie - "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018" (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Územní studie "Vedení silnice I/57"je k dispozici k nahlédnutí v budově Krajského…
frame-scrollup