Další agendy

ilustrační obrázek
Seznam veřejných sbírek povolených krajským úřadem Amatérský spolek rybářů, Havířov Environmentální výchova dětí a mládeže, investice do akvakultury, spolufinancování odkupu,…
ilustrační obrázek
Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě Krajský soud rozhoduje dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů…
ilustrační obrázek
Jak postupovat při ohlášení shromáždění Informace o tom, co je považováno za shromáždění a jak postupovat při jeho ohlášení
Dle organizačního řádu krajského úřadu vykonává působnost krajského koordinátora ve…
ilustrační obrázek
Veřejné sbírky REZERVACE ČASU Seznam veřejných sbírek povolených krajským úřadem Seznam veřejných sbírek obsahuje aktuální přehled právnických…
ilustrační obrázek
Svazky obcí – rejstřík Svazky obcí – rejstřík
ilustrační obrázek
Volby Obecné volební informace
1. právní předpisy upravující volby zákon č. 247/1995 Sb.,…
ilustrační obrázek
Shromáždění Základní informace ke shromážděním
Shromáždění Dle organizačního řádu krajského úřadu vykonává působnost krajského…
ilustrační obrázek
Zákon o střetu zájmů Moravskoslezský kraj nabízí evidenčním orgánům podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů bezplatně k využití…
frame-scrollup