Formuláře

Formulář k osobnímu podání K osobnímu podání na podatelně
Úřední záznam o osobním podání dokumentu slouží jako potvrzení o převzetí…
Žádost o poskytnutí údajů ze sbírky listin žádost o zjištění hodiny narození, příčiny úmrtí, apod. Krajským úřadem jsou potvrzovány údaje o skutečnostech,…
Formuláře k veřejným sbírkám Pro žadatele o vydání osvědčení o konání veřejné sbírky
V této sekci žadatelé o konání veřejné sbírky naleznou formuláře, které jsou připraveny…
Formulář ke shromáždění Pro svolavatele shromáždění
Formulář pro oznámení konání shromáždění krajskému úřadu
frame-scrollup