Kontrolní činnost

ilustrační obrázek
Předpisy vztahující se k procesu kontrol Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č.…
Plány kontrol Kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 2. pololetí 2019 (formát pdf, velikost 429 kB) 1. pololetí 2019…
ilustrační obrázek
Výsledky kontrol Zveřejnění výsledků kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Kontroly provedené Moravskoslezským krajem v…
frame-scrollup