Stížnosti

ilustrační obrázek
Předpisy vztahující se ke stížnostem Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské…
ilustrační obrázek
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Aktuálně platná Pravidla pro vyřizování petic a stížností schválená Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12.…
frame-scrollup