Projekty realizované v programovém období 2014-2020

ilustrační obrázek
Výuka pro Průmysl 4.0 Operační program Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení V programovém období 2007 - 2013 Moravskoslezský kraj investoval prostředky z evropských finančních zdrojů  do staveb…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti školství, mládeže a sportu Prvním velkým, systémovým projektem v oblasti školství je projekt s názvem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti sociálních věcí Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti dopravy Moravskoslezský kraj je vlastníkem silniční sítě komunikací II. a III. třídy o celkové o délce 2735 km. V programovém období 2014…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti zdravotnictví V programovém období 2007 - 2013 se Moravskoslezský kraj zaměřil v odvětví zdravotnictví  zejména na velké investiční akce…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti životního prostředí Na úseku ochrany přírody předpokládáme realizaci projektů o celkovém finančním objemu 50 mil. Kč, jejichž cílem je dokončení…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti regionálního rozvoje Moravskoslezský kraj společně s Agenturou pro regionální rozvoj připravuje projekt „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“. Cílem…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti veřejné správy Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti energetických úspor V minulém programovacím období realizoval Moravskoslezský kraj 67 projektů energetických úspor, jejichž předmětem bylo převážně…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti cestovního ruchu a kultury Moravskoslezský kraj chce navázat na projekty propagace regionu a rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a pokračovat v těchto činnostech…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti zahraniční spolupráce V rámci rozvoje zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů financovaných ze zdrojů EU má Moravskoslezský kraj aktuálně…
frame-scrollup