Projekty realizované v programovém období 2014-2020

ilustrační obrázek
Každá história si zaslúži svoj priestor Operační program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Prioritní osa 2.…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti školství, mládeže a sportu Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje projekty, jejichž cílem je rozvoj odborného, technického, jazykového a přírodovědného…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti sociálních věcí Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti dopravy Moravskoslezský kraj je vlastníkem silniční sítě komunikací II. a III. třídy o celkové o délce 2735 km. V…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti zdravotnictví V současném programovém období se Moravskoslezský kraj zaměřuje na elektronizaci zdravotnictví a podporu sdílení dat a komunikace mezi…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti cestovního ruchu a kultury Ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem Moravskoslezský kraj podporoval zatraktivnění příhraničních oblastí. V realizovaných…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti regionálního rozvoje Moravskoslezský kraj realizioval projekt „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“. Cílem projektu bylo umožnit v Moravskoslezském kraji…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti životního prostředí Na úseku ochrany přírody byla dokončena implementace a zajištění následné péče o lokality soustavy Natura 2000 na území…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti energetických úspor V minulém programovém období realizoval Moravskoslezský kraj 67 projektů energetických úspor, jejichž předmětem bylo převážně zateplení…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti zahraniční spolupráce Ve spolupráci se zahraničními partnery se Moravskoslezský kraj zaměřuje na podporu spolupráce institucí zapojených do vzdělávání a…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení V současném programovém období se Moravskoslezský kraj v oblasti bezpečnosti a krizového řízení zaměřuje na připravenost a…
ilustrační obrázek
Projekty v oblasti veřejné správy Moravskoslezský kraj se ve svých projektech zaměřil na prohlubování odborných znalostí svých zaměstnanců a na zvýšení efektivity…
frame-scrollup