Aktuální informace

Migrace mapových služeb září 2019
V průběhu měsíce září probíhá aktualizace a migrace části serverové…
Nová mapová aplikace Územní systém ekologické stability 1. 8. 2019
V podkategorii Životní prostředí je nová mapová aplikace Územní studie Územní systém…
Datové zdroje Data ke stažení, WMS, WMTS a WFS služby
Data ke stažení V této sekci jsou dostupná rastrová a vektorová data ke stažení…
Zajímavé odkazy Mapové portály státní správy
Národní geoportál INSPIRE Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK) Geoportál…
GIS – geografický informační systém Co je to GIS, základní pohledy na tento novodobý nástroj a další informace k této informační technologii můžete nalézt na…
frame-scrollup