Aktuální informace

Nová mapová aplikace Územní systém ekologické stability 1. 8. 2019
V podkategorii Životní prostředí je nová mapová aplikace Územní studie Územní systém…
Nová mapová aplikace Pohřebiště 26. 7. 2019
V podkategorii Územní plánování byla přidána nová mapová aplikace Pohřebiště. Aplikace…
Datové zdroje Data ke stažení, WMS a WFS služby
Data ke stažení V této sekci jsou dostupná rastrová a vektorová data ke stažení…
Zajímavé odkazy Mapové portály státní správy
Národní geoportál INSPIRE Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK) Geoportál…
GIS – geografický informační systém Co je to GIS, základní pohledy na tento novodobý nástroj a další informace k této informační technologii můžete nalézt na…
frame-scrollup