Základní mapy

Územně správní členění Mapová aplikace
V aplikaci je možné si zobrazit hranice územně správního členění (kraj, okresy, obce…
Letecké snímky Mapová aplikace
V aplikaci je možné si zobrazit časovou řadu leteckých snímků (tzv. ortofotomap)…
Historické mapy Mapová aplikace
V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru.…
Válečné hroby Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech válečné hroby a pietní místa na…
frame-scrollup