Územní plánování

Územní plány obcí Mapová část aplikace
Přehledová část aplikace
V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí…
Zásady územního rozvoje Mapová aplikace
Na mapových podkladech můžete zobrazit výkresy územně plánovací dokumentace…
Územně analytické podklady Mapová aplikace
Na mapových podkladech zobrazíte výkresy územně analytických podkladů Moravskoslezského…
Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou…
Správní obvody stavebních úřadů Mapová aplikace
Na mapových podkladech můžete zobrazit správní obvody obecných a speciálních…
Vývoj zastavěného území Mapová aplikace
Na mapových podkladech můžete zobrazit časovou řadu postupující zástavby v krajině…
Pohřebiště Mapová aplikace
Na mapových podkladech můžete zobrazit pohřebiště na území Moravskoslezského kraje,…
Sčítání intenzity dopravy Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o průměrných…
ilustrační obrázek
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií Realizovaný projekt, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění rastrové podoby stávajících územních plánů obcí včetně jejich změn a územních plánů velkých územních celků (následně zásad územního rozvoje) široké veřejnosti, a tím zefektivnění a modernizace služeb státní správy a samosprávy prostřednictvím využití informačních technologií.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního…
ilustrační obrázek
3D vizualizace umístění větrných elektráren Vizualizace umístění větrných elektráren dle Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných…
frame-scrollup