Životní prostředí

Územní studie Územní systém ekologické stability Mapová aplikace
Na mapových podkladech zobrazíte výkresy územní studie Územní systém ekologické stability…
Drobné vodohospodářské akce Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o realizovaných…
Ochrana přírody Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech chráněná území, chráněné přírodní…
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Mapová aplikace
Aplikace umožňuje na mapových podkladech zobrazit grafickou část stávajících…
Záplavová území Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech záplavová území (aktivní zóna, Q5, Q20…
Prevence závažných havárií Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech objekty a zařízení spadající pod oblast…
Geologie Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech geologické jevy na území Moravskoslezského…
frame-scrollup