Dotazník zájmu o aktivity

Vzdělávání pro nové ŠMP

Zaměřujeme se na ŠMP nově ve funkci (do tří let) či na ty, kteří vnímají potřebu proškolení, nabízíme proškolení z vlastních lidských zdrojů, 30 osob.

Cílem je "Orientace v labyrintu dokumentů a aktivit školního metodika prevence zaměřeného na bezpečné klima ve třídě a škole" (kurz 12 hod, dvoudenní výjezd do Beskyd). Obsahem dvoudenního setkání bude seznámení účastníků se standardními a povinnými dokumenty v oblasti prevence rizikového chování se zaměřením na problematiku sociálního klimatu ve třídě i škole, postupy řešení a výměna zkušeností z jiných škol.

Projektem je hrazena strava a ubytování. Lektory jsou metodici prevence krajské a okresní úrovně.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Osoba
Jméno *
Příjmení *
Organizace Název *

Okres *

Kontakty
E-mail *

Na tento e-mail bude zasláno potvrzení účasti.
Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

frame-scrollup